Ninna och Viätt's Allis Gk Anlag

Christer och Pia IV vom donanek Gk anlag 3x1:a pris ökl 1xHp SEVCH

Ninna och Ilo Gk Anlag

Jon och Myltmyrens Metso Gk Anlag

Stefan och Bureiserens Mirka "Cindra" Gk Anlag

Therese och Pentyl Gk Anlag

Evis och Mazkhens Phim-Pihm Gk Anlag

Lena och Qurious Skott "Dino" Gk Anlag

Linda och Viagras Ställa Gk Anlag 1 x 1:a pris


Här visar vi bilder på våra "helt galna"  kursare som går med sina andra hundar också!!!

Vi gillar er för det!