Fotoalbum

Maria, Ulf och Arwen Gk Anlag

Hans och Happy Gk Anlag

Jenny och Vilse Gk Anlag

Jessika och Rut Gk Anlag

Emil och Petter Gk Anlag

Paul och Swix Gk Anlag 3 x 1:a pris ökl SE VCH

Magnus och G-son

Nils-Olof och Blazer

Ingela och Layka GkAnlag 1 x 1:a pris Ökl

Elle och Kiroz Gk Anlag

En kurs som började med blötsnö men sen blev det sol.
Otroligt duktiga ekipage!