Fotoalbum

Anne Terese och Belle Gk Anlag

Tommy och Laika Gk Anlag

Marlene och Raya Gk Anlag 1 x 1:a pris Ökl

Jimmy och Floke Gk Anlag

Marie och Frost

John,Eivor och Tessie Gk Anlag 2 x 1:a pris Ökl

Johan,Åsa och Cleo SE VCH

Biggan och Jojja SE VCH

Agneta och Nero SE VCH

Johan, Åsa och Dinnie SE VCH

Renslingans kennel ordnade eftersök och viltspårkurs i Funäsdalen